Hoger beroepsonderwijs

Hulp nodig bij verslagen schrijven of bij het afstudeeronderzoek en -scriptie? Wil je vaardigheden verbeteren zodat jij beter kan studeren of wil je geholpen worden bij een sollicitatieprocedure? Onze docenten staan voor je klaar. Bij ons ben je ook aan het juiste adres als je gecoacht wil worden bij het kiezen van een vervolgopleiding, als je jouw persoonlijke, zakelijke en/of maatschappelijke alledaagse leven (anders) vorm wil geven of als je een loopbaantraject wil starten. Onze docenten beschikken over de juiste vaardigheden om jou optimaal te begeleiden op verschillende vlakken. Alle contactmomenten zijn individueel en kunnen zowel fysiek aanwezig als online gegeven worden. Heb je een vraag? Neem dan gerust contact met ons op! 

Service Prijs
Telefonisch intakegesprek van 30 minuten. Gratis.
Kies voor 'individuele ondersteuning verslag schrijven HBO' als je hulp kan gebruiken bij het schrijven van een verslag. Met onze hulp krijgt jouw verslag een passende structuur en de juiste diepgang. Ook kijken wij jouw verslag na en geven we praktische tips en gerichte adviezen zodat jij het verslag snel kan inleveren. €35 per uur.
Kies voor ‘individuele ondersteuning afstuderen HBO’ als je hulp kan gebruiken bij je afstudeeronderzoek en -scriptie. Wij helpen je bij het schrijven van het onderzoeksvoorstel, plan van aanpak, theoretisch kader en het structureren van jouw teksten. Tevens kijken wij jouw teksten na op diepgang en controleren de bronvermelding. Met praktische tips en gerichte adviezen zorgen wij dat jij meters blijft maken en zo snel mogelijk kunt afstuderen. €35 per uur.
Kies voor ‘leren studeren HBO’ als je hulp kan gebruiken bij de verwachtingen van jouw opleiding in beeld krijgen, een studieroutine tot stand brengen, plannen en organiseren, jouw leerstrategie bepalen, schema’s maken, inzicht krijgen in jouw sterke en zwakke punten, samenwerken, doorzetten als het moet en leren van je fouten. €35 per uur.
Kies voor ‘ondersteuning sollicitatiebegeleiding HBO’ als je gebruik wil maken van een optimale voorbereiding op een sollicitatieprocedure. Deze ondersteuning bestaat uit een CV check en een één op één sollicitatietraining van 2 uur. €125 totaal.
Kies voor ‘studiekeuzecoach HBO’ als je studiekeuzebegeleiding op maat wil hebben. Wij maken gebruik van een verkort traject en van de laatste inzichten zodat jij de best passende keuze kan maken. Dit traject bestaat uit een kennismakingsgesprek, het in kaart brengen van interesses en kwaliteiten, een selectie van passende studies, coaching tijdens het keuzeproces en een eindgesprek. Het traject (4 tot 8 bijeenkomsten van 45 minuten) eindigt als er een keuze is gemaakt. €40 per 45 minuten.
Kies voor ‘life coach HBO’ als je jouw persoonlijke, zakelijke en/of maatschappelijke alledaagse leven (anders) vorm wil geven. Alles draait om drie vragen; wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik. Wij maken gebruik van een kennismakingsgesprek waarbij we gaan achterhalen wat jouw persoonlijke doelen zijn. Door gebruik te maken van positief denken en oplossingsgerichtheid gaan wij jou coachen zodat jij in jouw kracht komt te staan en beter opgewassen bent tegen het alledaagse leven. €40 per 45 minuten.
Kies voor ‘loopbaancoach HBO’ als je onder andere niet weet wat je wil op het gebied van werk, meer inzicht wil in wie je bent, je kwaliteiten in beeld wil brengen en je wil ontdekken wat je droom is en hoe je het waar kunt maken. Wij maken gebruik van een kennismakingsgesprek waarbij we gaan achterhalen wat jouw loopbaanvraagstuk is zodat wij samen met jou een plan van aanpak kunnen opstellen. Gedurende het loopbaantraject gaan wij jou coachen waarbij jouw inzet het resultaat gaat bepalen. €40 per 45 minuten.
Kies voor ´taalkundige ondersteuning HBO´ als je hulp kan gebruiken bij foutloos schrijven of als je wilt dat wij jouw verslag nakijken op taalfouten, spelling, grammaticale fouten, interpunctie en zinsbouw. €25 per uur.

Alle hierboven getoonde diensten zijn vrijgesteld van BTW.